Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio ugdymo skyrius

previous arrow
next arrow
Slider

 

fizika res

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Daugiau informacijos adresu:http://www.egzaminai.lt/342/

Standartizuotų testų, vykdytų 2015 - 2016 m. 2-oje, 4-oje ir 8-oje klasėje, rezultatai :