Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio skyrius

previous arrow
next arrow
Slider

 

fizika res

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius.gif

 

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

,,Sveikatą stiprina ir palaiko žmonės savo kasdienio gyvenimo aplinkoje, kurioje jie mokosi, dirba, linksminasi ir myli” (Otavos chartija, 1986)

Praeitais metais sėkmingai buvo vykdomas projektas „Sportuok laisvai- maitinkis sveikai“, į kurį buvo įtraukti ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai. Todėl grįžtamasis ryšys bus vykdomas toliau tęstiniame projekte „Sportuok laisvai- maitinkis sveikai 2“ siekiant stiprinti vaikų, tėvų ir mokyklos bendruomenės sveikatingumą. Šiemet į projekto veiklas įtrauksime ne tik 1-10 klasių mokinius, bet ir priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės vaikus. Projektas vykdomas 2012 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

Projekto metu bus pravestas paskaitų ciklas apie sveikatos gerinimą, vyks įvairios akcijos, suorganizuoti sportiniai užsiėmimai IUG, PUG, 1-4 klasių ir 5-10 klasių mokiniams. Į mokyklą bus pasikviesti lektoriai, kurie praves paskaitas apie neigiamą informacinių technologijų žalą vaikams, „Paauglių tarpusavio bendravimo ypatumai ir psichologija“. I- II vietų nugalėtojus sportinėse varžybose lauks kelionė į Vichy vandens pramogų parką.

Tikimasi, kad projekto metu organizuojant sveikatos gerinimo užsiėmimus, sportines estafetes, kvadrato varžybas, paskaitas mokiniai įsitrauks į tikslingą veiklą, gaus pakankamai žinių reikalingų užkirsti kelią žalingiems įpročiams.