Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio skyrius

previous arrow
next arrow
Slider

 

fizika res

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius.gif

 

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

Projektinė veikla

IMG 9206 

2014-ieji paskelbti Vaikų sveikatos metais. Mokykla jau trečius metus iš eilės sėkmingai vykdo projektą „Sportuok laisvai – maitinkis sveikai 3“ , kurio metu stiprinamas vaikų, tėvų ir mokyklos bendruomenės sveikatingumas.

Sėkmingai į projekto veiklas šiemet įsitraukė ne tik 1-10 klasių mokiniai, bet priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai. Projektas skatino mokinius gyventi sveikai ir be žalingų įpročių.

Šį projektą sudarė  sportiniai, kūrybiniai ir sveikatinimo renginiai IUG, PUG, 1-4 klasių ir 5-10 klasių mokiniams. Sportinių varžybų pradinių klasių I- II vietų nugalėtojai vyko į Anykščių sveikatos oazę „Bangenis“, o 5-10 klasių I-II vietų nugalėtojai – į Vichy vandens pramogų parką Vilniuje.

Daugiau projekto akimirkų...

,,Sveikatą stiprina ir palaiko žmonės savo kasdienio gyvenimo aplinkoje, kurioje jie mokosi, dirba, linksminasi ir myli” (Otavos chartija, 1986)

Praeitais metais sėkmingai buvo vykdomas projektas „Sportuok laisvai- maitinkis sveikai“, į kurį buvo įtraukti ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai. Todėl grįžtamasis ryšys bus vykdomas toliau tęstiniame projekte „Sportuok laisvai- maitinkis sveikai 2“ siekiant stiprinti vaikų, tėvų ir mokyklos bendruomenės sveikatingumą. Šiemet į projekto veiklas įtrauksime ne tik 1-10 klasių mokinius, bet ir priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės vaikus. Projektas vykdomas 2012 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

Projekto metu bus pravestas paskaitų ciklas apie sveikatos gerinimą, vyks įvairios akcijos, suorganizuoti sportiniai užsiėmimai IUG, PUG, 1-4 klasių ir 5-10 klasių mokiniams. Į mokyklą bus pasikviesti lektoriai, kurie praves paskaitas apie neigiamą informacinių technologijų žalą vaikams, „Paauglių tarpusavio bendravimo ypatumai ir psichologija“. I- II vietų nugalėtojus sportinėse varžybose lauks kelionė į Vichy vandens pramogų parką.

Tikimasi, kad projekto metu organizuojant sveikatos gerinimo užsiėmimus, sportines estafetes, kvadrato varžybas, paskaitas mokiniai įsitrauks į tikslingą veiklą, gaus pakankamai žinių reikalingų užkirsti kelią žalingiems įpročiams.

nykščių r. Traupio pagrindinė mokykla dalyvavo Europos Sąjungos fondų lėšomis atnaujintų mokyklų konkurse ir pateko į finalininkų penketuką.

Traupio pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinių konkursui  pateiktas video reportažas „Asteriksas ir Obeliksas atranda Traupio mokyklą".

Filmukas (saitas)

IMG_3014

Projektas „Sportuok laisvai -maitinkis sveikai“ yra skirtas 1-10 klasių mokiniams. Projektas vykdomas 2012 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Projekto metu mokiniai bus įtraukti į sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą, bus stengiamasi įdiegti sveikos mitybos įpročius, suteikti žinių, reikalingų užkirsti kelią žalingiems įpročiams. Projekto metu bus suorganizuotas paskaitų ciklas apie sveiko gyvenimo būdus, pravesti sportiniai užsiėmimai 1-4 klasių ir 5-10 klasių mokiniams, suorganizuota išvyka į priklausomybių centrą „Vilties Švyturys“ esantį Kėdainių r. Kalnaberžės k., kur mokiniai galės pabendrauti su žmonėmis, kurie tapo priklausomi nuo psichotropinių medžiagų, aktyviausių projekto dalyvių lauks kelionė į Vichy vandens pramogų parką.

er

Projekto AKIM tikslas Mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas.
Tikslingas ir nuoseklus aukštosios kultūros ir jos kūrėjų atėjimas į Lietuvos mokyklas atvers platesnį kultūros suvokimą, kels mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą ir skatins pačius įsijungti į kultūros procesą.

Kultūros žurnalų prenumerata:

Dailė,
Fotografija,
Kelionė su Bernardinai.lt,
Knygų Aidai,
Krantai,
Kultūros barai,

Literatūra ir menas,
Metai,
Muzikos barai,
Naujasis Židinys – Aidai,
Tautodailės metraštis
.
Per projekto laikotarpį mūsų mokyklą pasieks iš viso 205 kultūros žurnalų numeriai. Tokia sisteminga intelektualinių tekstų ir kultūrinio diskurso „injekcija“ mokykloms sudaro sąlygas aukštąją kultūrą priartinti prie masinio švietimo. Tai ne tik mokinių kultūrinio sąmoningumo gilinimas, bet ir praktinė medžiaga mokytojams bei metodinių prieigų praturtinimas.